sahypa_banner

habarlar

Türkiýede duýdansyz güýçli ýer titremesiniň fotowoltaik pudagyna nähili täsiri bar?

Localerli wagt bilen 6-njy fewralda ir bilen Siriýanyň serhedine ýakyn günorta-gündogarda 7,7 ball ululykda ýer titremesi boldy.Theer titremesiniň merkezi Türkiýäniň Gaziantep welaýatynda ýerleşýär.Binalar uly göwrümde ýykyldy we ölenleriň sany on müňlerçe adama ýetdi.Metbugat wagtyna görä, ýerli ýerlerde henizem ýer titremeler bar we ýer titremesiniň täsiri Türkiýäniň ähli günorta-gündogar bölegine çenli ýaýrady.

2-9- 图片

Türkiýäniň fotoelektrik önümçilik pudagy ýer titremesine az täsir edip, modul öndürmek kuwwatynyň diňe 10% -ine täsir etdi

Türkiýäniň fotoelektrik önümçiligi esasan günorta-günbatarda we demirgazyk-günbatarda giňden ýaýrandyr.TrendForce-iň statistikasyna görä, Türkiýede ýerli fotoelektrik modullarynyň nominal önümçilik kuwwaty 5GW-dan geçdi.Häzirki wagtda ýer titremesinde diňe kiçi göwrümli modul zawodlary täsir edýär.GTC (takmynan 140MW), Gest Enerji (takmynan 150MW) we Solarturk (250MW töweregi) Türkiýäniň fotoelektrik modulynyň umumy kuwwatynyň 10% -ini tutýar.

Güýçli ýer titremelerinden üçek fotowoltaika has uly täsir edýär

Newserli habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, güýçli güýçli ýer titremesi sebitdäki binalara uly zyýan ýetirdi.Üçekdäki fotoelektrikleriň seýsmiki güýji esasan binanyň ýer titremesine garşylygyna baglydyr.Areaerli sebitdäki pes we orta gatly binalaryň uly göwrümli süýşmegi üçekdäki fotoelektrik ulgamlarynyň öwezini dolup bolmajak zeper ýetirdi.Photolerüsti fotoelektrik elektrik stansiýalary, adatça, tekiz ýerler, daş-töweregi az binalar, şäherler ýaly ýokary dykyzlykly binalardan uzak ýerlerde gurulýar we gurluşyk standarty ýer titremelerinden az täsir edýän üçekdäki fotoelektriklerden has ýokary.


Iş wagty: Fewral-09-2023