sahypa_banner

Gün zarýad beriji

 • Jübi telefony üçin 10w monokristally kremniniň kiçi gün paneli zarýad berijisi

  Jübi telefony üçin 10w monokristally kremniniň kiçi gün paneli zarýad berijisi

  Bu önüm 10W fotowoltaik energiýa banky.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere degişlidir.Gaplaýyş materiallaryny kabul edýär we garramaga, UV garşylyga, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, ygtybarly we ygtybarly funksiýalara eýedir.Densokary dykyzlykly takyk köp gatlakly material, garramaga garşy, könelişen, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, arassalamak aňsat patentlenen tehnologiýa bilen täze ýörite material.

 • Akylly telefon üçin 20w bukulýan gün paneli göçme USB gün zarýad beriji

  Akylly telefon üçin 20w bukulýan gün paneli göçme USB gün zarýad beriji

  Bu önüm 20W fotowoltaik energiýa banky.Fotowoltaik bukulýan ykjam elektrik üpjünçiligi, jübi telefonlary we elektrik banklary ýaly pes güýçli elektrik enjamlary üçin ulanylyp bilner.Ulanyjy üçin amatly dizaýny arkasyna asyp bolýar.Iki USB porty garaşsyz çalt zarýad bermegi goldaýar.Gün paneli gysma tehnologiýasyny kabul edýär we fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi 24% -e ýetýär.Has oňat oklýuziýa effekti bilen zynjyryň dizaýny.

 • 30w bukulýan gün paneli batareýasynyň köp çykyşy Power Bank üçin DC / USB / Type-C

  30w bukulýan gün paneli batareýasynyň köp çykyşy Power Bank üçin DC / USB / Type-C

  Bu önüm 30W fotowoltaik energiýa banky.“Gasangyç” stansiýasyna zarýad bermek, açyk zarýad bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok, ýagtylyk we elektrik bar, syýahat has amatly, akylly gabat gelmek / gaty laýyklyk, jübi telefonlary / planşetler / zarýad hazynasy / kameralar we beýleki syýahat enjamlary zarýad alyp biler.

 • Syýahat welosiped sürmek üçin 100w bukulýan ykjam gün energiýasy paneli zarýad beriji

  Syýahat welosiped sürmek üçin 100w bukulýan ykjam gün energiýasy paneli zarýad beriji

  Bu önüm 100W fotowoltaik energiýa banky.Ykjam energiýa saklaýyş güýji çeşmeleri üçin köp milli standartlar bilen gabat gelip biler.IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, ýagyşdan, gumdan we tozandan gorkmaň, açyk howada ulanmak has ygtybarlydyr.Çylşyrymly proses, ýeňil energiýa öwrülişigini 23% -den gowrak edýär we bulutly günlerde-de zarýad alyp bolýar.Daşary çykanda bukulýan we götermek has amatly.Açyk çyzgy, dynç alyş, kempir we kempir üçin ýoldaş.Agramy bary-ýogy 2880g, buklanda portfeliň ululygyna deňdir, syýahat edeniňizde götermek amatly.

 • Özbaşdak sürmek / kemping / balyk tutmak üçin 160w göçme suw geçirmeýän gün energiýasy güýçlendirijisi

  Özbaşdak sürmek / kemping / balyk tutmak üçin 160w göçme suw geçirmeýän gün energiýasy güýçlendirijisi

  Bu önüm 160W fotowoltaik energiýa banky.Gün zarýad beriş bukjasy, netijeli öwrülişik, çalt zarýad bermek, suw geçirmeýän panel, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, dürli agyr şertleri ýuwaşlyk bilen çözüň.IP65 derejeli tozan we suw geçirmeýän, çyzylmaga garşy, duzlara garşy spreý poslama, güýçli ýagtylyk geçirijisi, uzak ömri.Ulanyşyň iki usuly bar: 1. Gün paneli kontrolleýere birikdirilýär, soňra bolsa kontrolleýjiniň üsti bilen elektrik enjamyna çykýar;gün paneli batareýa bilen baglanyşdyrylýar, soňra bolsa batareýa arkaly elektrik enjamyna çykýar.

 • Daşky energiýa saklaýjy batareýalaryna zarýad bermek üçin 200w göçme bukulýan gün zarýad beriji DC çykyşy

  Daşky energiýa saklaýjy batareýalaryna zarýad bermek üçin 200w göçme bukulýan gün zarýad beriji DC çykyşy

  Bu önüm 200W fotowoltaik energiýa banky we gün energiýasy öndürmek adaty elektrik öndürmekden has ekologiýa taýdan arassa.ETFE laminirlenen ýokary öndürijilikli paket, tozana garşy, çyzmaga çydamly, ultra çydamly we suw geçirmeýän, açyk gurşaw üçin has amatly.Iki tarapdan hem iki tarapa bukulyp bilner, bir eli bilen göterilip bilner we burç ýaýy gün şöhlesini has gowy kabul edip biler.