sahypa_banner

Gün şöhlesi

  • IP65 Suw geçirmeýän gün peýza .y yşyklandyryş Daşky gün açyk diwar çyrasy

    IP65 Suw geçirmeýän gün peýza .y yşyklandyryş Daşky gün açyk diwar çyrasy

    Bu önüm hereket sensory bilen açyk gün şöhlesidir.Açyk gün suw joşmalary, gün çyralarynyň islendik howa şertlerine çydap biljekdigini üpjün etmek üçin gurulýar.IP65 suw geçirmeýän dizaýn, tupanly howa şertlerinde-de açyk howpsuzlyk çyralarynyň kemsiz işlemegine mümkinçilik berýär, üç sany yşyklandyryş rejesi bar.

  • Dynç alyş / öý üçin 38Wh / 64Wh / 125Wh Gün energiýasy yşyklandyryş ulgamy

    Dynç alyş / öý üçin 38Wh / 64Wh / 125Wh Gün energiýasy yşyklandyryş ulgamy

    Bu önüm, öý hojalygynyň kiçi elektrik üpjünçiligi ulgamy.Lighteňil we ykjam öý elektrik üpjünçiligi ulgamy, DC12V we USB DC5V çykyş.Gündelik durmuş üçin güýç üpjün etmek üçin dürli adaty kiçi durmuş enjamlary bilen gabat gelýär.Gündizine gün energiýasy bilen zarýad bermek diňe bir gije yşyklandyryş bilen çäklenmän, eýsem elektriksiz maşgalalarda okamagy öwrenýän çagalaryň meselesini hem çözüp biler, şeýle hem öýde jübi telefonlaryna zarýad berip biler.