sahypa_banner

Energiýa saklaýjy batareýa

 • Lityum lifepo4 200ah 48v batareýa şkafy gün energiýasyny saklaýyş ulgamy 10kwh serwer rack batareýasy 48v telekom güýji

  Lityum lifepo4 200ah 48v batareýa şkafy gün energiýasyny saklaýyş ulgamy 10kwh serwer rack batareýasy 48v telekom güýji

  Bu täze ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýji ulgamy gysga möhletli ýokary tizlikli akym ssenarilerine ünsi jemleýär.Performanceokary öndürijilikli BMS bilen enjamlaşdyrylan ekologiýa taýdan arassa litiý-ion batareýasy.Lityum demir fosfat batareýasy kabul edilýär, bu litiý demir fosfaty polo positiveitel elektrod materialy we uglerod negatiw elektrod materialy hökmünde ulanylýar.BMS kämilleşdirilen çip we MOS-ny kabul edýär, deňagramlylyk funksiýasyna we goşa goragly, adaty batareýalar bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklara eýe.Içerki garşylygy pes we ýokary tok akymy wagtynda ýokary we tekiz naprýa .eniýe aýratynlyklaryna eýedir, bu has giňişleýin amaly üpjün edýär.

 • Gün Powerwall LifePO4 diwary Gurlan batareýa Öý LiFePO4 Lityum batareýasy 51.2V 100Ah 5KWh öý batareýasy

  Gün Powerwall LifePO4 diwary Gurlan batareýa Öý LiFePO4 Lityum batareýasy 51.2V 100Ah 5KWh öý batareýasy

   

  Bu täze ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýji ulgamy gysga möhletli ýokary tizlikli akym ssenarilerine ünsi jemleýär.Performanceokary öndürijilikli BMS bilen enjamlaşdyrylan ekologiýa taýdan arassa litiý-ion batareýasy.BMS kämilleşdirilen çip we MOS-ny kabul edýär, deňagramlylyk funksiýasyna we goşa goragly, adaty batareýalar bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklara eýe.

   

 • 300Wh-2600Wh Energiýa saklaýan litiý batareýa modul ulgamy

  300Wh-2600Wh Energiýa saklaýan litiý batareýa modul ulgamy

  Çeýe we köp wezipeli öý enjamlary hökmünde bu önüm DC enjamlary üçin iň oňat hyzmatdaşdyr we paralel arkaly has ýokary elektrik enjamlaryna energiýa berip biler.Daşarky inwertor bilen enjamlaşdyrylan, orta ýükli durmuş enjamlaryny we sowadyjylar, elektrik janköýerleri, telewizorlar, iş stoly kompýuterleri we elektrik ýa-da durnuksyz elektrik üpjünçiligi bolmadyk ýerlerde beýleki öý hojalygyny elektrik bilen üpjün edip biler.Önüm ýönekeý we ulanmak aňsat, göçme bilen işledilip bilner we has giň ssenariýalarda ulanylyp bilner.

 • PMMP 2023 Iň köp satylýan mugt hyzmat ediş batareýasy Agm gurşun kislotaly batareýa 12v 100ah 120ah 150ah 200ah 250ah 400ah

  PMMP 2023 Iň köp satylýan mugt hyzmat ediş batareýasy Agm gurşun kislotaly batareýa 12v 100ah 120ah 150ah 200ah 250ah 400ah

  Bu önüm gün energiýasyny saklaýan batareýa.Batareýa gurşun-kislotany saklaýan batareýany kabul edýär.Batareýanyň kuwwaty batareýanyň ömrüni barlamak üçin standartdyr.Dykyz içki gurluş, ýokary tokly zarýad wagtynda mazmunyň birmeňzeş elektrokimiki reaksiýasyny üpjün edýär, öz-özünden akmagy netijesinde dörän sygymlylygy ýitirýär we batareýany çydamly edýär!Batareýa gaýtadan ulanylýar we uzak ömri bar.Ulanylanda howply däl we ýok edilenden soň daşky gurşawa zyýanly maddalar syzmaz.

 • 1200Wh 12.8V Diwara gurlan Öý gyssagly kömek güýji

  1200Wh 12.8V Diwara gurlan Öý gyssagly kömek güýji

  Bu önüm birleşdirilen energiýasaklamak ulgamy.For binany sökmek we gurnamak amatly, asyl öý hyzmatçysyny satyn almak we saklamak aňsat, modully inwertora we batareýa bölünýär.Modul kombinasiýasy, ýygnamak, güýji giňeltmek, kuwwatyny giňeltmek, simleri azaltmak, çykdajylary azaltmak we owadan görnüşe eýe bolan batareýa paketi we inwertordyr.