sahypa_banner

önümleri

DC AC çotgasyz çuňňur guýy gün nasosy üçin meşhur dizaýn

gysga düşündiriş:

DC Gün nasosy (Gibrid) kompýuter nasosyndan we gibrid gün nasos gözegçisinden durýar.DC çotgasyz hereketlendiriji AC nasos hereketlendirijilerinden 30% ýokary netijelidir.Gün panelleri gün şöhlesini gün nasos gözegçisine geçýän elektrik energiýasyna öwürýär.Gün gözegçiligi nasos hereketlendirijisini herekete getirmek üçin naprýa .eniýäni we çykyş güýjüni durnuklaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

DC Gün nasosy (Gibrid) kompýuter nasosyndan we gibrid gün nasos gözegçisinden durýar.DC çotgasyz hereketlendiriji AC nasos hereketlendirijilerinden 30% ýokary netijelidir.Gün panelleri gün şöhlesini gün nasos gözegçisine geçýän elektrik energiýasyna öwürýär.Gün gözegçiligi nasos hereketlendirijisini herekete getirmek üçin naprýa .eniýäni we çykyş güýjüni durnuklaşdyrýar.

Suw nasosy esasan aşakdaky ssenariýalarda ulanylýar: awtoulag suw nasosy: awtoulag elektron suw nasosy, awtoulag elektrik suw nasosy, awtoulag duralgasy gyzdyryjy suw nasosy, gyzdyryjy suw nasosy, awtoulag ýyladyş howa aýlanyşygy, awtoulag dwigateli sowadyjy we ş.m., awtoulag batareýasynyň sowadyjy , motosikl elektrik suw nasosy we ş.m., Iş gurşawynyň talaplary: -40 dereje -120 dereje.

Önümiň artykmaçlyklary: uzak ömür, aşaky 35dB çenli pes ses, gyzgyn suw aýlanyşygy üçin ulanylyp bilner.Motoryň stator we zynjyr tagtasy epoksi rezin bilen örtülendir we suwdan we doly suw geçirmeýän rotordan düýbünden izolirlenendir.Suw nasosynyň şahasy ýokary takyklygy we gowy zarba garşylygy bolan ýokary öndürijilikli keramiki şahany kabul edýär.

xiang-1

Önümiň öndürijiligi

xiang-2
xiang-3
xiang-4
xiang-5

Aýratynlyklary

1. Uzak hyzmat ediş möhleti, fotowoltaik elektrik üpjünçiligi hereket edýän bölekleri seýrek ulanýar we ygtybarly işleýär;

2. Howpsuz, ses ýok, pes güýç, başga hapalanma ýok.Ekologiýa taýdan arassa, gaty, suwuk we gazly zyýanly maddalary öndürmeýär;

3. Gözegçiliksiz işlemek üçin amatly gurnama we tehniki hyzmat, esasanam ýokary ygtybarlylygy sebäpli köpleriň ünsüni özüne çekdi;

4. Suw nasosy ýokary temperatura, pes ses we has çydamly NSK podşipniklerini kabul edýär;

5. Mehaniki möhüri kabul ediň, kremniý karbid grafit möhüri poslama garşy;

6. Motor has durnukly we ygtybarly mis sim alýar;

Ammar

Dünýäniň käbir ýerlerinde 24 sagadyň dowamynda haryt iberip biljek ýerli ammar saýtlarymyz bar.Satyn alanlar, satuwdan soň aladasyz we satuwdan soň kepillikden peýdalanyp bilerler.Singapur, Taýland, Wýetnam, Günorta Afrika, Efiopiýa, Hytaý we beýleki sebitler.24 sagadyň içinde gämiler.

Ammar

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň