sahypa_banner

önümleri

Özbaşdak sürmek / kemping / balyk tutmak üçin 160w göçme suw geçirmeýän gün energiýasy güýçlendirijisi

gysga düşündiriş:

Bu önüm 160W fotowoltaik energiýa banky.Gün zarýad beriş bukjasy, netijeli öwrülişik, çalt zarýad bermek, suw geçirmeýän panel, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, dürli agyr şertleri ýuwaşlyk bilen çözüň.IP65 derejeli tozan we suw geçirmeýän, çyzylmaga garşy, duzlara garşy spreý poslama, güýçli ýagtylyk geçirijisi, uzak ömri.Ulanyşyň iki usuly bar: 1. Gün paneli kontrolleýere birikdirilýär, soňra bolsa kontrolleýjiniň üsti bilen elektrik enjamyna çykýar;gün paneli batareýa bilen baglanyşdyrylýar, soňra bolsa batareýa arkaly elektrik enjamyna çykýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm 160W fotowoltaik energiýa banky.Gün zarýad beriş bukjasy, netijeli öwrülişik, çalt zarýad bermek, suw geçirmeýän panel, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, dürli agyr şertleri ýuwaşlyk bilen çözüň.IP65 derejeli tozan we suw geçirmeýän, çyzylmaga garşy, duzlara garşy spreý poslama, güýçli ýagtylyk geçirijisi, uzak ömri.Ulanyşyň iki usuly bar: 1. Gün paneli kontrolleýere birikdirilýär, soňra bolsa kontrolleýjiniň üsti bilen elektrik enjamyna çykýar;gün paneli batareýa bilen baglanyşdyrylýar, soňra bolsa batareýa arkaly elektrik enjamyna çykýar.
Dürli ulanylyş ssenarileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ykjam energiýa saklaýjy batareýalarynyň dürli aýratynlyklary bilen.Batareýanyň kuwwaty degişlilikde 400Wh / 1200Wh / 1800Wh, batareýanyň görnüşi bolsa litiý batareýasy.Bahalandyrylan çykyş güýji 600W / 1000W / 1000W.

Önümiň öndürijiligi

parametri

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Önüm aýratynlyklary

1. Gaplamak üçin material.Garramaga garşy, UV garşylygy, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, howpsuz we ygtybarly
2. Örtülen gurluş tehnologiýasy kabul edildi we öňdäki plastinkanyň üstündäki bal ary nagşy, fotoelektrik öwrülişigini 5% ýokarlandyryp bilýän we ýagtylygyň jemlenmegine täsir edýän ýokary ýagtylyk geçirijisine eýe.
3. dykyzlykly takyklyk köp gatlakly material.Täze ýörite materiallaryň täsin patentlenen dizaýny
4. surfaceerüsti garramaga, UV çydamly, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, ygtybarly we ygtybarly gaplaýyş materiallaryndan ýasalýar.
5. Çykyş interfeýsi USB interfeýsi, çykyş güýji 160W, önümiň agramy 4500g, çykyş interfeýsiniň görnüşi MC4.

Programma ssenarileri

Programma ssenarileri

Ammar

Ammar

logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň