sahypa_banner

önümleri

370w-150kw AC gün suw nasosy, içindäki MPPT gün suw nasosynyň inwertor kellesi 204 metr bolup biler

gysga düşündiriş:

Bu gün fotoelektrik suw nasosyna fotoelektrik suw nasosy hem diýilýär..Agny, suw nasosynyň işlemegi üçin fotowoltaik massiwinde döredilen elektrik energiýasyny ulanýan fotoelektrik nasos ulgamy.AC gün suw nasosy MPPT gün suw nasos inwertoryndan, AC suw nasosyndan we suw saklaýjy enjamdan durýar.Gün nasos ulgamlary 370w-dan 150kw-a çenli islendik AC nasosyny öz içine alýar.Bu önümiň köp basgançakly poslamaýan polatdan ýasalan ýokary göterijisi bar we lift 204 metre ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Gün Powerwall LifePO4 diwary Gurlan batareýa Öý LiFePO4 Lityum batareýasy 51.2V 100Ah 5KWh öý batareýasy

  1. “Lifepo4” batareýa toplumy gysga we ýokary tizlikli çykaryş ssenarilerine ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýç ulgamydyr.
  2. 2. ecokary öndürijilikli BMS bilen düzülen ekologiýa taýdan arassa litiý ion batareýasy.Balansirlenen çipler we MOS, deňagramlylyk funksiýasy we goşa goragly, adaty batareýa bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklary bar.
  3. 3. Güýçli tok akymy wagtynda pes içerki garşylyk we ýokary, tekiz naprýa .eniýe aýratynlyklaryna eýe boluň, bu has giň amaly meýdany üpjün edýär.
  4. 4. Olaryň hemmesi A derejeli öýjükler, has uzyn sikl ömri, iberilmezden ozal doly gözden geçirmek.
1-1

Önümiň öndürijiligi

1-3
1-2
1-4
1-5

Aýratynlyklary

1) awtoulag derejeli öýjükler-16 konfigurasiýasy

2) integrirlenen CAN Bus RS485 BMS

3) LED displeý batareýanyň güýjüni görkezýär

4) optimal parametrler bilen öňünden düzülen

5) Gündelik welosiped sürmek üçin kepillendirilýär

6) Dürli inwertor markasy bilen aragatnaşyk:

Ammar

Dünýäniň käbir ýerlerinde 24 sagadyň dowamynda haryt iberip biljek ýerli ammar saýtlarymyz bar.Satyn alanlar, satuwdan soň aladasyz we satuwdan soň kepillikden peýdalanyp bilerler.Singapur, Taýland, Wýetnam, Günorta Afrika, Efiopiýa, Hytaý we beýleki sebitler.24 sagadyň içinde gämiler.

Ammar

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň