sahypa_banner

önümleri

Syýahat welosiped sürmek üçin 100w bukulýan ykjam gün energiýasy paneli zarýad beriji

gysga düşündiriş:

Bu önüm 100W fotowoltaik energiýa banky.Ykjam energiýa saklaýyş güýji çeşmeleri üçin köp milli standartlar bilen gabat gelip biler.IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, ýagyşdan, gumdan we tozandan gorkmaň, açyk howada ulanmak has ygtybarlydyr.Çylşyrymly proses, ýeňil energiýa öwrülişigini 23% -den gowrak edýär we bulutly günlerde-de zarýad alyp bolýar.Daşary çykanda bukulýan we götermek has amatly.Açyk çyzgy, dynç alyş, kempir we kempir üçin ýoldaş.Agramy bary-ýogy 2880g, buklanda portfeliň ululygyna deňdir, syýahat edeniňizde götermek amatly.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm 100W fotowoltaik energiýa banky.Ykjam energiýa saklaýyş güýji çeşmeleri üçin köp milli standartlar bilen gabat gelip biler.IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, ýagyşdan, gumdan we tozandan gorkmaň, açyk howada ulanmak has ygtybarlydyr.Çylşyrymly proses, ýeňil energiýa öwrülişigini 23% -den gowrak edýär we bulutly günlerde-de zarýad alyp bolýar.Daşary çykanda bukulýan we götermek has amatly.Açyk çyzgy, dynç alyş, kempir we kempir üçin ýoldaş.Agramy bary-ýogy 2880g, buklanda portfeliň ululygyna deňdir, syýahat edeniňizde götermek amatly.
Gün panelini hakyky ulanylanda, aşakdaky şertlere güýç täsir eder.Lightagtylygyň intensiwligi, ýerüsti temperatura, gün şöhleleriniň burçy, oklýuziýa we beýleki faktorlar barmy.
Önümiň adaty gün güýji 100W bolup, “Qualcomm 3.0”, açyk zarýad beriş, suw geçirmeýän we ýangyn saklaýjy, bukulýan ammar, ýeňil we göçme, goşa USB çykyş dizaýny, tehniki hyzmat etmezden, gurnamasyz.

Önümiň öndürijiligi

parametri

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Önüm aýratynlyklary

1. rainagyşdan, gumdan we tozandan gorkmaň, açyk howada syýahat edeniňizde elektrik togunyň ýetmezçiligi, ulanmaga has ygtybarly
2.9 Akylly zynjyryň goragy: aşa woltdan goramak, gysga zynjyry goramak, aşa köp goramak, güýçden goramak, aşa ýükden goramak, temperaturany goramak, aşa zarýaddan goramak, tersine akymdan goramak, elektrostatik gorag
3. Önüm fotoelektrik öwrülişigini 5% ýokarlandyryp bilýän we ýagtylygy jemlemek täsirine eýe bolan gysgyç tehnologiýasyny kabul edýär.
4. Çykyş interfeýsi USB interfeýsi, çykyş güýji 100W, önümiň agramy 2880g, çykyş interfeýsiniň görnüşi MC4.

Programma ssenarileri

Programma ssenarileri

Ammar

Ammar

logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň