sahypa_banner

önümleri

10W 001 Gara gün sumkasy

gysga düşündiriş:

Bu önüm 10W gün sumkasy.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere, gün energiýasy öndürýän sumka, netijeli energiýa öndürmek, ykjam elektrik üpjünçiligi, USB çalt zarýad bermek.Güýçli funksiýalar düşünjeli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler: 15,6 dýuýmlyk kompýuter, dakylýan trolleýk korpusy, arka howa çalşygy, ömri suw geçirmeýän we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm 10W gün sumkasy.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere, gün energiýasy öndürýän sumka, netijeli energiýa öndürmek, ykjam elektrik üpjünçiligi, USB çalt zarýad bermek.Güýçli funksiýalar düşünjeli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler: 15,6 dýuýmlyk kompýuter, dakylýan trolleýk korpusy, arka howa çalşygy, ömri suw geçirmeýän we ş.m.
Çanta, has ýokary görnüşi we "0" döwmek töwekgelçiligi bilen owadan we gara reňkli komponentler bilen kebşirlenmedik tehnologiýany kabul edýär!Has ýokary güýji we 24% -e çenli fotoelektrik öwrüliş netijeliligi bar.
Adaty modullar, adatça, 2-3 mm töweregi öýjük aralygyny saklaýar.Öýjüklerde boşluklar bar, netijede boş ýer ulanylýar we az energiýa çykýar.Ingapyş prosesi öýjük çipleriniň üstüni örtüp, öýjük aralygyna ýetip bilmeýär.Şol bir meýdanyň adaty modullarynda we gysylan modullarynda we örtülen monolit öýjükleri ortaça netijelidir, gysylan modulyň öýjük meýdany näçe uly bolsa, şonça-da güýç öndüriler, kuwwat 11-13% ýokarlanýar we netijeliligi modul.20% -den gowrak bolup biler.Zynjyr zynjyry tarapyndan işlenip düzülen gün panelleriniň yzygiderli paralel baglanyşygy sebäpli, gün paneliniň bir bölegi petiklenende, ähli modulyň elektrik togunyň çykmagyna sebäp bolmaz.

Önümiň öndürijiligi

Haryt ady Gün sumkasy - 10W Model BA-10-001
Reňk gara Bahalandyrylan güýç 10W
Material Poliester-300D aýazly ýokary çeýeligi astar poliester
Şekil iş modeli Potensial 30 litr
Önümiň ululygy 440 * 300 * 130mm    
Bellik: El bilen ölçemek sebäpli adaty diapazona degişli 1-3CM ýalňyşlyk bar

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Önüm aýratynlyklary

1. Açyk göçme dizaýn, açyk syýahat elektrik energiýasyny ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin açyk syýahat elektrik togunyň kesilmeginden gorkmaýar.
2. Ergonomiki dizaýny kabul edýär, götermek üçin amatly we howanyň geçirijiligi, howa çalşygy we ýylylygyň ýaýramagy gowy we götermek gaty bir zat däl.
3. Örtülen gurluş tehnologiýasy kabul edilýär we öňdäki plastinkanyň üstündäki bal ary nagşy, fotoelektrik öwrülişigini 5% ýokarlandyryp bilýän we ýagtylygyň jemlenmegine täsir edýän ýokary ýagtylyk geçirijisine eýe.
4. surfaceerüsti garramaga, UV çydamly, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, ygtybarly we ygtybarly gaplaýyş materiallaryndan ýasalýar.Suw geçirmeýän süýümli mata, ýagyş ýaganda girmekden gorkmaň.
5. Çykyş interfeýsi, bahasy 10W we kuwwaty 30 litr bolan USB çalt zarýad beriş interfeýsi

Programma ssenarileri

Programma ssenarileri

Ammar

Ammar

logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň