sahypa_banner

önümleri

Daşky energiýa saklaýjy batareýalaryna zarýad bermek üçin 200w göçme bukulýan gün zarýad beriji DC çykyşy

gysga düşündiriş:

Bu önüm 200W fotowoltaik energiýa banky we gün energiýasy öndürmek adaty elektrik öndürmekden has ekologiýa taýdan arassa.ETFE laminirlenen ýokary öndürijilikli paket, tozana garşy, çyzmaga çydamly, ultra çydamly we suw geçirmeýän, açyk gurşaw üçin has amatly.Iki tarapdan hem iki tarapa bukulyp bilner, bir eli bilen göterilip bilner we burç ýaýy gün şöhlesini has gowy kabul edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm 200W fotowoltaik energiýa banky we gün energiýasy öndürmek adaty elektrik öndürmekden has ekologiýa taýdan arassa.ETFE laminirlenen ýokary öndürijilikli paket, tozana garşy, çyzmaga çydamly, ultra çydamly we suw geçirmeýän, açyk gurşaw üçin has amatly.Iki tarapdan hem iki tarapa bukulyp bilner, bir eli bilen göterilip bilner we burç ýaýy gün şöhlesini has gowy kabul edip biler.
Gün energiýasynyň 22% -e çenli öwrülişi.Performanceokary öndürijilikli monokristally kremniý gün öýjükleriniň fotoelektrik öwrüliş tizligi ýokary, ýeňil energiýa ýitgisini azaldýar we adaty gün panellerinden has ýokary öndürijiligi bar.Üznüksiz elektrik üpjünçiliginiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gün panellerini dakyň we oýnaň.Islän wagtyňyz iň gowy burçy günüň ugruna görä sazlap bilýän sazlanylýan ýaý bilen gelýär.Öwrüliş effektini netijeli gowulandyryp, pes ýagtylyk şertlerinde ýagtylyga has duýgur bolýar.

Önümiň öndürijiligi

parametri

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Önüm aýratynlyklary

1. Bir eliňiz bilen bukulýan we göterip bolýan, açyk howada götermek has amatly
2. Çekiş tehnologiýasyny ulanyp, fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi 24% -e deňdir we seriýa-parallel zynjyryň dizaýny has gowy kölege effektine eýe.
3. surfaceer ýüzünde garramaga garşy, UV çydamly, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, howpsuz we ygtybarly gaplaýyş materiallary ulanylýar.
4. Dürli interfeýsleri goldaň, çykyş interfeýsiniň görnüşi DC + USB + Type-C.Çykyş interfeýsi USB interfeýsi, çykyş güýji 200W, önümiň agramy 9000g, çykyş interfeýsiniň görnüşi DC + USB + Type-C

ýörelgesi

ýörelgesi

Ammar

Ammar

logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň