sahypa_banner

önümleri

Gün Powerwall LifePO4 diwary Gurlan batareýa Öý LiFePO4 Lityum batareýasy 51.2V 100Ah 5KWh öý batareýasy

gysga düşündiriş:

 

Bu täze ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýji ulgamy gysga möhletli ýokary tizlikli akym ssenarilerine ünsi jemleýär.Performanceokary öndürijilikli BMS bilen enjamlaşdyrylan ekologiýa taýdan arassa litiý-ion batareýasy.BMS kämilleşdirilen çip we MOS-ny kabul edýär, deňagramlylyk funksiýasyna we goşa goragly, adaty batareýalar bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklara eýe.

 


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Gün Powerwall LifePO4 diwary Gurlan batareýa Öý LiFePO4 Lityum batareýasy 51.2V 100Ah 5KWh öý batareýasy

  1. “Lifepo4” batareýa toplumy gysga we ýokary tizlikli çykaryş ssenarilerine ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýç ulgamydyr.
  2. Ekologiýa taýdan arassa litiý ion batareýasy ýokary öndürijilikli BMS bilen düzüldi.Balansirlenen çipler we MOS, deňagramlylyk funksiýasy we goşa goragly, adaty batareýa bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklary bar.
  3. Güýçli tok akymy wagtynda pes içerki garşylyk we ýokary, tekiz naprýa .eniýe aýratynlyklaryna eýe boluň, bu has giň amaly meýdany üpjün edýär.
  4. Bularyň hemmesi A derejeli öýjükler, has uzyn sikl ömri, iberilmezden ozal doly gözden geçirmek.

1-1

Önümiň öndürijiligi

1-2

Bu täze ekologiýa taýdan arassa ätiýaçlyk güýji ulgamy gysga möhletli ýokary tizlikli akym ssenarilerine ünsi jemleýär.Performanceokary öndürijilikli BMS bilen enjamlaşdyrylan ekologiýa taýdan arassa litiý-ion batareýasy.BMS kämilleşdirilen çip we MOS-ny kabul edýär, deňagramlylyk funksiýasyna we goşa goragly, adaty batareýalar bilen deňeşdirilende köp öndürijilik we amaly artykmaçlyklara eýe.

Içerki garşylygy pes we ýokary tok akymy wagtynda ýokary we tekiz naprýa .eniýe aýratynlyklaryna eýedir, bu has giňişleýin amaly üpjün edýär.Ahli derejeli A derejeli batareýalar, has uzak aýlawly we iberilmezden ozal doly gözden geçirilýär.

1-3
1-4
1-5

Aýratynlyklary

1) awtoulag derejeli öýjükler-16 konfigurasiýasy

2) integrirlenen CAN Bus RS485 BMS

3) LED displeý batareýanyň güýjüni görkezýär

4) optimal parametrler bilen öňünden düzülen

5) Gündelik welosiped sürmek üçin kepillendirilýär

6) dürli inwertor markasy bilen habarlaşdy:

SMA, Studer, Solar-Edge, Schneider, DEYE, Solis, Sungrow, Growatt, Sofar, Must, Sol-ark, Sunsynk Voltronic, Victron we ş.m.

Ammar

Dünýäniň käbir ýerlerinde 24 sagadyň dowamynda haryt iberip biljek ýerli ammar saýtlarymyz bar.Satyn alanlar, satuwdan soň aladasyz we satuwdan soň kepillikden peýdalanyp bilerler.Singapur, Taýland, Wýetnam, Günorta Afrika, Efiopiýa, Hytaý we beýleki sebitler.24 sagadyň içinde gämiler.

Ammar

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň