Gün panelleri
Gün sistemasy
banner5

Haryt

Önümlerimiz Europeewropanyň 80-den gowrak ýurduna we sebitine satylýar.

 • Gün panelleri
 • Gün sistemasy
 • Gün inwertory
 • Energiýa ammary
 • Gün nasosy
 • Gün amaly önümleri

Zawodymyz

Zawodymyz gözleg we önümçilik, önümçilik we satuw bilen meşgullanýar
gün öýjükleri, gün paneli, BIPV gün gurluşyk toplumlaýyn önümleri.

 • Biziň kompaniýamyz

  Biziň kompaniýamyz

  PMMP PTE.LTD10 ýyldan gowrak wagt bäri işlenip düzülen, OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribä eýe we köp sanly marka we 1-nji derejeli öndürijiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýan gün paneli öndürijisidir.

 • Toparymyz

  Toparymyz

  Biziň kompaniýamyz R&D maýa goýumlaryna we senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygyna üns berýär we köp ýyllap fotowoltaik pudagynda gözleg, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan birinji derejeli uly hünärmenlerden we dürli tehniki işgärlerden ybarat esasy topary bar.

 • Önümlerimiz

  Önümlerimiz

  Önümlerimiz öý gün elektrik stansiýalarynda, senagat we täjirçilik gün elektrik stansiýalarynda, iri ýerüsti elektrik stansiýalarynda, oba hojalygynyň yşyk goşmaça elektrik stansiýalarynda, balyk tutýan yşyk elektrik stansiýalarynda we gün köçe çyralarynda ulanylýar., gün gözegçiligi we ş.m.

biz hakda
新加坡 公司 (1) -1

PMMP PTE.LTD10 ýyldan gowrak wagt bäri işlenip düzülen, OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribä eýe we köp sanly marka we 1-nji derejeli öndürijiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýan gün paneli öndürijisidir.Biziň kompaniýamyz 2022-nji ýylda Singapurda resmi taýdan döredildi we öz markamyz: PMMP Solar.Hytaýdaky zawodlardan başga-da, müşderilere has gowy önüm we has çalt hyzmat bermek üçin Taýland, Wýetnam we Efiopiýa ýaly ýurtlarda satuw ofislerini we daşary ýurt ammarlaryny gurduk.

has giňişleýin gör