sahypa_banner

önümleri

P görnüşli ýeke aýna gün panelleri 54hc-Bdvp 395-415 Watt ikitaraplaýyn modul

gysga düşündiriş:

“Gün çipi” ýa-da “fotowoltaik öýjük” diýlip hem atlandyrylýan gün öýjügi, göni elektrik öndürmek üçin gün şöhlesini ulanýan optoelektron ýarymgeçiriji sahypadyr.Soleke gün öýjüklerini göni güýç çeşmesi hökmünde ulanyp bolmaz.Kuwwat çeşmesi hökmünde birnäçe gün öýjükleri yzygiderli birikdirilmeli, paralel birikdirilmeli we böleklere berk gaplanmaly.Gün paneli gün energiýasy öndürmek ulgamynyň esasy bölegi we gün energiýasy öndürmek ulgamynyň iň möhüm bölegi.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

"Gün çipi" ýa-da "fotoelektrik öýjügi" diýlip hem atlandyrylýan gün öýjügi, göni elektrik öndürmek üçin gün şöhlesini ulanýan optoelektron ýarymgeçiriji sahypadyr.Soleke gün öýjüklerini göni güýç çeşmesi hökmünde ulanyp bolmaz.Kuwwat çeşmesi hökmünde birnäçe gün öýjükleri yzygiderli birikdirilmeli, paralel birikdirilmeli we böleklere berk gaplanmaly.Gün paneli gün energiýasy öndürmek ulgamynyň esasy bölegi we gün energiýasy öndürmek ulgamynyň iň möhüm bölegi.

Bu P-WH108PA gün paneli modulynda BIPV, dik gurnama, gar, ýokary çyglylyk we güýçli ýel we gum meýdanlary ýaly köp sanly senari bar.Gün elektrik energiýasyny öndürmek ulgamy gün panellerinden, zarýad dolandyryjylaryndan, inwertorlardan we batareýalardan durýar;önüm bir taraply ýeke aýna modul bolup, modulyň güýji: 395W ~ 415W.Iň ýokary çykaryş güýji 415W, modulyň iň ýokary netijeliligi 21,3%, kuwwatyň çykarylyşyna çydamlylygy 0 ~ + 5W, birinji ýyl ýapyş derejesi -2.00%, ýyllyk kuwwatlandyryş derejesi -0.50%.

Önümiň öndürijiligi

P-TYPE ~ 3
P görnüşli modullaryň giň2 bar

Önüm aýratynlyklary

1. Passiwasiýa kontakt tehnologiýasy, azlyk göterijileriň geçmegini bökdemek, metal aragatnaşygyň rekombinasiýa tokyny azaltmak, açyk zynjyr naprýa .eniýesini, gysga utgaşma toguny we batareýany doldurmak faktoryny gowulandyrmak üçin batareýanyň üstüni gowy passiwasiýa effektini döredip biler. batareýanyň fotoelektrik öwrülişi.
2. Gradient film tehnologiýasy, batareýanyň sahypasynyň reňkini yzygiderli we modulyň birmeňzeş we owadan görünmegi üçin batareýanyň reňkiniň laminasiýa edilenden soň üýtgemeginiň öňüni alyp biler.
3. SMBB metallizasiýa tehnologiýasy seriýanyň garşylygyny netijeli peseldýär we batareýanyň döwülmegine, derwezeleriniň we ýarylmagyna çydamlylygy ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen ygtybarlylygy ýokarlandyrýar.Waka çyrasynyň ulanylyş derejesini 70% ýokarlandyryň, şeýlelik bilen 1-1.5% güýç ýokarlandyryň
4. Gurşunsyz lehim lentasynyň eremesi pes we galaýy az sarp edilýär, bu lehim temperaturasyny peseldip biler we şeýlelik bilen komponentleriň ýarylmagy howpuny azaldyp biler;laminatyň ýylylyk giňelme koeffisiýenti has pes we komponentiň umumy dartyş güýji has ýokary bolup, ygtybarlylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.
5. Gün paneli moduly, gün energiýasyny göni tok energiýasyna öwürýän gün energiýasy öndürýän enjamdyr.Has köp elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin kuwwat öndürmek massiwini emele getirmek üçin birnäçe komponentleri yzygiderli birleşdirip bolýar.Gün öýjük modulynyň ýokary kuwwatlylygy we bir modulyň ýokary ygtybarlylygy aýratynlyklary bar we ýeke ýa-da massiwde ulanylyp bilner.

Gözleg we önümçilik

Önüm ýokary awtomatiki önümçilik liniýasyny kabul edýär we önümiň netijeliligi pudakda öňdebaryjy derejededir.3 gezek 100% wizual gözden geçirmek: laminasiýa etmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal.3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal.100% dielektrik naprýa testeniýe synagyna çydamly: naprýa .eniýe, izolýasiýa, topraga garşy durmak.

Gözleg we önümçilik

Parametrler

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary