sahypa_banner

önümleri

1-nji derejeli marka goşa aýna gün 570 wattlyk monokristally fotowoltaik gün panelleri

gysga düşündiriş:

Bu N görnüşli gün paneli ajaýyp öýjük gurluşyna we substrat tehnologiýasyna daýanýar we öýjükleriň işleýiş netijeliligi kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn 28,7% -e ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu N görnüşli gün paneli ajaýyp öýjük gurluşyna we substrat tehnologiýasyna daýanýar we öýjükleriň işleýiş netijeliligi kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn 28,7% -e ýetip biler.
Batareýa modulynyň ikitaraplaýyn gatnaşygy 80% -den gowrak bolup, P görnüşinden 15% ýokarydyr;TOPCon amalyny ulanmak, arka tarapdaky lazer çukurlara bolan zerurlygy aradan aýyrýar, bu modulyň döwülmegine garşylygy ýokarlandyrýar;N görnüşli TOPCon batareýasynyň ýokary açyk zynjyr naprýa .eniýesi, şonuň üçin işleýiş temperaturasy Koeffisiýent pes we güýç öndürmek has ýokary.
Bu önüm iki taraplaýyn goşa aýna modul.Işleýän wagtyňyz modulyň iň ýokary çykaryş güýji 570W, modulyň iň ýokary netijeliligi 22.1%, güýç çykaryşyna çydamlylygy 0 ~ + 5W

Önümiň öndürijiligi

1-nji derejeli marka goşa aýna gün 570 wattlyk monokristally fotowoltaik gün panelleri (3)
öndürijiligi

Önüm aýratynlyklary

1. N görnüşli gün modullary iki taraplaýyn goşa aýna bilen ulanylýar we öwrüliş tizligi 80% -e çenli ýokary
2. Azlyk göterijileriň geçmegini bökdemek we gün energiýasynyň elektrik toguna bolan ýitgisini azaltmak üçin aragatnaşyk tehnologiýasyny ulanyň
3. Häzirki dykyzlygy ýokarlandyrmak, içerki şöhlelendiriş derejesini ýokarlandyrmak we arka metal aragatnaşygynyň işleýşini gowulandyrmak üçin ultra inçe polisilikon tehnologiýasyny ulanmak
4. Az oklýuziýa we has gysga geçirijilik aralygyna ýetmek üçin has inçe gözenek çyzyklaryny ulanyň.
5. Öýjügiň öň tarapy passiwlige, anti-refleksiýa, ýok bolmak we beýleki effektlere ýetmek we anti-PID funksiýasyna ýetmek üçin gradient dielektrik film tehnologiýasyny kabul edýär.
6. Alýumin çarçuwasynyň ýerine polat çarçuwanyň ulanylmagy, çarçuwanyň giňelme koeffisiýentiniň we aýnanyň gabat gelmegini gowulaşdyryp, möhürlenmezlik howpuny azaldyp biler.
7. Ftorsyz arkaýyn fotowoltaik modullaryň ýaşyl gaýtadan işlenmegini goldap biler we 25 ýyl ulanmak talaplaryna laýyk bolup biler.

Gözleg we önümçilik

Önümiň ösüşi we önümçiligi hemmesi akylly dolandyryşy kabul edýär.Önüm aşakdaky gözleglerden geçer: 3 gezek 100% daşky görnüşi barlamak: laminasiýa etmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal;3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal;100% izolýasiýa naprýa testeniýe synagyna çydamly: naprýa .eniýe, izolýasiýa, toprak çydamly

Gözleg we önümçilik

Parametrler

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň