sahypa_banner

önümleri

Gün ýerasty suw nasosy, ygtybarly we durnukly işlemek pes sesli aňsat gurnama

gysga düşündiriş:

Gorizontal köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy ýokary netijelilik, giň öndürijilik aralygy, howpsuz we durnukly işlemek, pes ses, uzak ömür, amatly gurnama we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklara eýe, arassa suwy ýa-da suwa meňzeş fiziki we himiki aýratynlyklary bolan beýleki suwuklyklary geçirmek üçin.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Gorizontal köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy ýokary netijelilik, giň öndürijilik aralygy, howpsuz we durnukly işlemek, pes ses, uzak ömür, amatly gurnama we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklara eýe, arassa suwy ýa-da suwa meňzeş fiziki we himiki aýratynlyklary bolan beýleki suwuklyklary geçirmek üçin.

Esasan şäherdäki beýik binalary suw bilen üpjün etmek we zeýkeş, ýangyn suwy, zawodlarda we magdanlarda suw üpjünçiligi we zeýkeş, uzak aralyga suw daşamak, önümçilik prosesinde suw, HVAC aýlanyşygy, içerki suw we beýleki maksatlar üçin ulanylýar.

Gün üstü suw nasosy Günüň ýerüsti nasosy (Gibrid) gün energiýasyny tygşytly ulanmak üçin ýörite döredildi.Adaty nasoslar, peýdaly liniýalary ýa-da generatorlary üpjün edýän durnukly tok toguny talap edýär.Gün nasoslary PV panellerinden derýa kölünden suw sorýança DC tokyny ulanýar ..

1-1

Önümiň öndürijiligi

1-2
1-3
1-4
1-5

Aýratynlyklary

1. Ösen gidrawlik modeli, ýokary netijelilik we giň öndürijilik diapazony.

2. Nasos oňat işleýär we pes ses berýär.

3. Möhür ýumşak gaplaýyş möhürini ýa-da mehaniki möhüri kabul edýär, möhür ygtybarly we ygtybarly, gurluşy ýönekeý we tehniki hyzmat amatly we çalt.

4. Şah, doly möhürlenen gurluş bolup, orta, pos we uzak hyzmat ediş möhletini üpjün etmeýär.

Ammar

Dünýäniň käbir ýerlerinde 24 sagadyň dowamynda haryt iberip biljek ýerli ammar saýtlarymyz bar.Satyn alanlar, satuwdan soň aladasyz we satuwdan soň kepillikden peýdalanyp bilerler.Singapur, Taýland, Wýetnam, Günorta Afrika, Efiopiýa, Hytaý we beýleki sebitler.24 sagadyň içinde gämiler.

Ammar

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň