sahypa_banner

önümleri

10W 010 Çal gün sumkasy

gysga düşündiriş:

Bu önüm mumiýa sterilizasiýasy üçin 10W çal gün energiýasy sumkasydyr.Ejäniň saglygyny sterilizasiýa etmek we goramak üçin ozony ulanýan gün tehnologiýasy sumkasy.Ejeler syýahat edenlerinde wirusyň çagalarynyň saglygyna elmydama howp salmagyndan gorkýarlar.Çaganyň iýmitlenýän çüýşesiniň bakteriýalarda ýatmagyndan alada galýarlar.Bu sumka bir açar sterilizasiýany, elektrik üpjünçiligini açmagy we bir düwmejik sterilizasiýany goldap biler.Altyn üzümi aýyrmak üçin bary-ýogy 5 minut gerek.Kokkus, Escherichia coli, Candida albicans we çaganyň saglygyna howp salýan beýleki bakteriýalar çüýşäni düýpli sterilizasiýa edip bolar ýaly, lukmançylyk derejesinde işjeň kislorod sterilizasiýasy, sterilizasiýa derejesi 9 bolýar9%, zyýanly galyndylar, saklamak we dezinfeksiýa etmek bir wagtyň özünde çözülip bilinmez, bu enäniň rahatlygydyr.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm mumiýa sterilizasiýasy üçin 10W çal gün energiýasy sumkasydyr.Ejäniň saglygyny sterilizasiýa etmek we goramak üçin ozony ulanýan gün tehnologiýasy sumkasy.Ejeler syýahat edenlerinde wirusyň çagalarynyň saglygyna elmydama howp salmagyndan gorkýarlar.Çaganyň iýmitlenýän çüýşesiniň bakteriýalarda ýatmagyndan alada galýarlar.Bu sumka bir açar sterilizasiýany, elektrik üpjünçiligini açmagy we bir düwmejik sterilizasiýany goldap biler.Altyn üzümi aýyrmak üçin bary-ýogy 5 minut gerek.Kokkus, Escherichia coli, Candida albicans we çaganyň saglygyna howp salýan beýleki bakteriýalar çüýşäni düýpli sterilizasiýa edip bolar ýaly, lukmançylyk derejesinde işjeň kislorod sterilizasiýasy, sterilizasiýa derejesi 9 bolýar9%, zyýanly galyndylar, saklamak we dezinfeksiýa etmek bir wagtyň özünde çözülip bilinmez, bu enäniň rahatlygydyr.

Sterilizasiýa amaly: 1-nji ädim: Fotowoltaik elektrik öndüriş tagtasyny maglumat kabeli arkaly birikdiriň we kislorod generatoryna elektrik üpjünçiligi üçin ykjam elektrik üpjünçiligini birikdiriň;2-nji ädim: Dezinfeksiýa zatlaryny sumka salanyňyzdan soň, fermuar çekiň we başlangyç düwmesini basyň;3-nji ädim: Kislorod generatory işe başlaýar, dezinfeksiýany tamamlamak üçin 5 minut garaşyň.

Uly göwrümli ammar sumkasy Ejemiň syýahat isleglerini kanagatlandyryp biler.Çaga çüýşeleri, süýt tozy, eşikler, tüýkülik polotensa oýunjaklary, çagalar, kagyz polotensalary we beýleki syýahat önümleri goýulyp bilner. Ekologiýa taýdan arassa matalardan, suw geçirmeýän we hapa garşy.

01-1

Önümiň öndürijiligi

Model 10W-010 Bahalandyrylan güýç 10W
Reňk çal Astar mata
Material mata Ölçegi 290 * 200 * 430mm
Şekil Dezinfeksiýa Potensial 30 litr
Bellik: El bilen ölçemek sebäpli adaty diapazona degişli 1-3 sm ýalňyşlyk bar

Jikme-jiklik

01-3

Önüm aýratynlyklary

1. Sterilizasiýa üçin lukmançylyk derejeli işjeň kislorody ulanmak bilen sterilizasiýa derejesi 99%, zyýanly galyndy ýok.

2. Bir açar amal, dezinfeksiýa işini tamamlamak üçin 5 minut, amatly we täsirli, howpsuz we göçme

3. Çantanyň uly göwrümli dizaýny enäniň gündelik syýahat isleglerini kanagatlandyrýar

4. highokary derejeli suw geçirmeýän we ekologiýa taýdan arassa mata materiallaryny, güýçli suw geçirmeýän we hapalama garşy ukyply, howpsuz we zyýansyz ulanmak

5. Gün energiýasy moduly, döwülmek töwekgelçiligi pes, owadan we kebşirlemeýän tehnologiýany kabul edýär we fotoelektrik öwrüliş tizligi ≥24%

6. Gün energiýasy moduly diňe bir kislorod generatoryny işletmek bilen çäklenmän, jübi telefonyna USB çykyşy bilen zarýad berip biler

Programma ssenarileri

01-4

Ammar

Ammar

Logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň