sahypa_banner

Öý üçin super elektrik bekedi

  • 500Wh & 1200Wh Göçme Gün elektrik stansiýasy ulgamy

    500Wh & 1200Wh Göçme Gün elektrik stansiýasy ulgamy

    S500 önümi, öý hojalygyny üpjün etmegiň toplumlaýyn ulgamydyr.Ulanylyşy aňsat energiýa saklaýjy inwertor gyssagly elektrik üpjünçiligini birleşdirýär, 220V AC güýji çykaryp bilýär, dürli umumy durmuş enjamlaryna gabat gelýär we öýde adatdan daşary ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

  • 12000Wh / 24000Wh Gün elektrik stansiýasy ulgamy

    12000Wh / 24000Wh Gün elektrik stansiýasy ulgamy

    Bu önüm täjirçilikden daşgary energiýa saklaýyş ulgamydyr.Kondisionerler, elektrik janköýerleri, holodilnikler, induksiýa bişirijiler, tüwi bişirijiler, çäýnekler, iş stoly kompýuterleri, printerler we marşrutizatorlar ýaly ýokary energiýa sarp edýän öýlerde ýa-da ofislerde uly ýük enjamlarynyň energiýa sarp etmek meselesini çözmek üçin döredildi.