sahypa_banner

Gün sumkasy

 • 20W Gün sumkasy

  20W Gün sumkasy

  Önümleriň bu tapgyry 20W gün sumkasydyr.Çantanyň daşky görnüşi we güýji bilelikde ýaşaýar.Çantanyň dürli görnüşleri bar.Trolleýbus gabyna dakylyp, 15,6 dýuým kompýuter, goşa fermuar dizaýny we fotoelektrik zarýadly sumka saklap biler.Daşarda syýahat elektrik togunyň kesilmeginden gorkmaýar.

 • 10W 001 Gara gün sumkasy

  10W 001 Gara gün sumkasy

  Bu önüm 10W gün sumkasy.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere, gün energiýasy öndürýän sumka, netijeli energiýa öndürmek, ykjam elektrik üpjünçiligi, USB çalt zarýad bermek.Güýçli funksiýalar düşünjeli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler: 15,6 dýuýmlyk kompýuter, dakylýan trolleýk korpusy, arka howa çalşygy, ömri suw geçirmeýän we ş.m.

 • 30W 002 Kamuflaage Gün sumkasy

  30W 002 Kamuflaage Gün sumkasy

  Bu önüm, uzak aralyklar üçin ýörite işlenip düzülen alpinizm üçin 30W gün energiýasy bilen işleýän sumka.Önümiň aşakdaky aýratynlyklary bar: götermek üçin ýagtylyk, gury we dem alýan, suw geçirmeýän mata materialy, uly kuwwat 3-5 günüň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Bazardaky alpinizm haltalarynda dürli meseleler bar.Bu gün alpinist sumkasy, USB kynçylyklaryny çözüp bilýän USB çykyşyny, amatly bukulmagy we saklamagy, sowgat alpinistleri we ş.m. üpjün edip biler.

 • 10W 010 Çal gün sumkasy

  10W 010 Çal gün sumkasy

  Bu önüm mumiýa sterilizasiýasy üçin 10W çal gün energiýasy sumkasydyr.Ejäniň saglygyny sterilizasiýa etmek we goramak üçin ozony ulanýan gün tehnologiýasy sumkasy.Ejeler syýahat edenlerinde wirusyň çagalarynyň saglygyna elmydama howp salmagyndan gorkýarlar.Çaganyň iýmitlenýän çüýşesiniň bakteriýalarda ýatmagyndan alada galýarlar.Bu sumka bir açar sterilizasiýany, elektrik üpjünçiligini açmagy we bir düwmejik sterilizasiýany goldap biler.Altyn üzümi aýyrmak üçin bary-ýogy 5 minut gerek.Kokkus, Escherichia coli, Candida albicans we çaganyň saglygyna howp salýan beýleki bakteriýalar çüýşäni düýpli sterilizasiýa edip bolar ýaly, lukmançylyk derejesinde işjeň kislorod sterilizasiýasy, sterilizasiýa derejesi 9 bolýar9%, zyýanly galyndylar, saklamak we dezinfeksiýa etmek bir wagtyň özünde çözülip bilinmez, bu enäniň rahatlygydyr.