sahypa_banner

önümleri

415w goşa aýna paneller Gün Gün paneli 108 Mono öýjügi Hytaýda 182mm

gysga düşündiriş:

Ajaýyp öýjük gurluşy we substraty bilen P görnüşli DH108PA gün paneli moduly, kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn bolan öýjük netijeliligini 28,7% -e ýetirer diýlip garaşylýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Ajaýyp öýjük gurluşy we substraty bilen P görnüşli DH108PA gün paneli moduly, kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn bolan öýjük netijeliligini 28,7% -e ýetirer diýlip garaşylýar.P görnüşi has gowy öndürijilikli, meselem has gowy kölegeli jogap we ýarylmak howpy pes;pes gyzgyn nokat effekti, ýarym tok geçiriş, gyzgyn nokadyň täsirini azaltmak;pes işleýiş temperaturasy, işleýiş temperaturasy 43 about töweregi pes, elektrik öndürmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak P görnüşli modullarda BIPV, dik gurnama, gar, ýokary çyglylyk we güýçli ýel we gum meýdanlary ýaly köp sanly senari bar.
Bu önüm goşa taraply goşa aýna modul, modulyň güýji: 395W ~ 415W.Iň ýokary çykaryş güýji 415W, modulyň iň ýokary netijeliligi 21,3%, kuwwatyň çykarylyşyna çydamlylygy 0 ~ + 5W, birinji ýyl ýapyş derejesi -2.00%, ýyllyk kuwwatlandyryş derejesi -0.45%.

Önümiň öndürijiligi

415WDO ~ 3
öndürijiligi

Önüm aýratynlyklary

1. P görnüşli modullaryň güýji pudaga ýolbaşçylyk edýär we öwrülişiň netijeliligi 21,3% -e ýetip biler
2. Işleýiş temperaturasy 43 about töweregi pes, bu bolsa elektrik öndürmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar
3. matureetişen köp awtobusly ýarym çip prosesi, ilki seriýaly, soň bolsa paralel simmetrik zynjyr dizaýny bar
4. Batareýany kesmek tehnologiýasyny ýarym ulanyp, kölege garşy blokirleme ukybyny güýçlendirýär we gabat gelmeýän ýitgini azaldýar
5. IEC täze standart synagdan 3 gezek geçdi
6. Ir säher, agşam we bulutly ýerlerde pes ýagtylyk öndürýän öndürijilik

Gözleg we önümçilik

Önüm ýokary awtomatiki önümçilik liniýasyny kabul edýär we önümiň netijeliligi pudakda öňdebaryjy derejededir.3 gezek 100% wizual gözden geçirmek: laminasiýa etmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal.3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal.100% dielektrik naprýa testeniýe synagyna çydamly: naprýa .eniýe, izolýasiýa, topraga garşy durmak.

Gözleg we önümçilik

Parametrler

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň