sahypa_banner

önümleri

540w 555w 72Tr Bifacial goşa aýna PV moduly

gysga düşündiriş:

Bu P-DH144PA ajaýyp ýitgini azaltmak ýerine ýetirijiligine, ajaýyp temperatura koeffisiýentine we pes şöhlelenme ýerine ýetirijiligine, açyk howada işlemekde has gowy energiýa öndürmek, çalt gurnama, tygşytly we çydamly, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.Has gowy oklýuziýa jogap we ýarylmak howpy pes.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu P-DH144PA ajaýyp ýitgini azaltmak ýerine ýetirijiligine, ajaýyp temperatura koeffisiýentine we pes şöhlelenme ýerine ýetirijiligine, açyk howada işlemekde has gowy energiýa öndürmek, çalt gurnama, tygşytly we çydamly, zäherli we ekologiýa taýdan arassa.Has gowy oklýuziýa jogap we ýarylmak howpy pes.
P görnüşli modullarda mekdepler, hassahanalar, söwda merkezleri, hökümet sement üçekleri, köne ýaşaýyş jaýlary, ýük götermeýän sement tekiz üçekleri we ş.m. ýaly köp sanly senari bar.
Bu önüm bir taraply ýeke aýna modul, modulyň güýji: 535W ~ 555W.Iň ýokary çykaryş güýji 555W, modulyň iň ýokary netijeliligi 21,5%, kuwwatyň çykarylyşyna çydamlylygy 0 ~ + 5W, birinji ýyl ýapyş derejesi -2.00%, ýyllyk kuwwatlandyryş derejesi -0.45%.

Önümiň öndürijiligi

415WDO ~ 3
öndürijiligi

Önüm aýratynlyklary

1. P görnüşli modullaryň güýji pudaga ýolbaşçylyk edýär we öwrülişiň netijeliligi 21.5% -e ýetip biler
2. Işleýiş temperaturasy 43 about töweregi pes, bu bolsa elektrik öndürmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar
3. Meýdanyň täsiri passiwasiýa materialy gyrasyny bejerýär, kemçilikleri bejerýär we elleriň ýitgisini azaldýar
4. Polisilikon arkaly ýagtylygyň parazit siňdirişini azaltmak we häzirki dykyzlygyny ýokarlandyrmak üçin ultra inçe polisilikon tehnologiýasyny ulanmak.Arka, içki şöhlelenmäni gowulandyrýan, arka tarapdaky metal aragatnaşygyny gowulandyrýan we öýjükleriň netijeliligini we bifasial gatnaşygy ýokarlandyrýan basgançakly üç ölçegli görnüşi kabul edýär.
5. SMBB metallizasiýa tehnologiýasy seriýa garşylygy netijeli peseldýär we batareýanyň döwülmegine, döwülen gözeneklere we ýarylmalara çydamlylygy ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen ygtybarlylygy ýokarlandyrýar.
6. Ir säher, agşam we bulutly ýerlerde pes ýagtylyk öndürýän öndürijilik
7. Polat çarçuwanyň gowy berkligi laminata has gowy goldaw berýär we şol bir mehaniki ýük şertlerinde has gowy döwülmäge garşylygy bar.

Gözleg we önümçilik

Önüm ýokary awtomatiki önümçilik liniýasyny kabul edýär we önümiň netijeliligi pudakda öňdebaryjy derejededir.3 gezek 100% wizual gözden geçirmek: laminasiýa etmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal.3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal.100% dielektrik naprýa testeniýe synagyna çydamly: naprýa .eniýe, izolýasiýa, topraga garşy durmak.

Gözleg we önümçilik

Parametrler

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň