sahypa_banner

önümleri

Growatt SPF 2000-5000TL HVM çykyş naprýa .eniýesinden daşarky inwertor

gysga düşündiriş:

Bu bir fazaly grid SPF seriýasy kiçi set ulgamlary üçin amatly.Gurlan MPPT kontrolleýeri bilen ters dolandyryş integral maşyn.Elektrik togunyň we dizel generatorlarynyň elýeterliligini goldap biler.Ajaýyp görnüşi, ykjam gurluşy we birnäçe gözegçilik usullaryny goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm Growatt SPF 2000-5000TL HVM çykyş naprýa .eniýesinden daşarky inwertor, bu bir fazaly grid SPF seriýasy kiçi set ulgamlary üçin amatly.Gurlan MPPT kontrolleýeri bilen ters dolandyryş integral maşyn.Elektrik togunyň we dizel generatorlarynyň elýeterliligini goldap biler.Ajaýyp görnüşi, ykjam gurluşy we birnäçe gözegçilik usullaryny goldaýar.

Inwerterler nirede oturdyldy?

Inwertorlar elektrik we elektron enjamlar, şonuň üçin olary sowuk we göni gün şöhlesinden maşynda saklamak iň gowusydyr we adatça olary garaageda, peýdaly otagda ýa-da daşarda käbir modelleri oturtmak maslahat berilýär.

Fotowoltaik moduly saýlamak:
Amatly PV moduly saýlanyňyzda, aşakdaky parametrleri göz öňünde tutuň: 1. Fotowoltaik modulyň açyk zynjyr naprýa .eniýesi inwertoryň fotowoltaik massiwiniň iň ýokary açyk naprýa .eniýesinden ýokary däldir.2. Fotowoltaik modulyň açyk zynjyr naprýa .eniýesi batareýanyň iň pes naprýa .eniýesinden ýokary bolmaly.
详情 -1

Önümiň öndürijiligi

详情 -4
详情 -2

Aýratynlyklary

1.Birleşdirilen MPPT gözegçilik ediji
2. Elektrik togunyň we fotowoltaik elektrik üpjünçiliginiň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenip bilner
3. Gurşun kislotasy we litiý batareýalary bilen utgaşykly
4. Goşmaça WIFI ýa-da GPRS uzakdan aragatnaşyk moduly
5. Iň ýokary goldaw 6 fazaly ýa-da üç fazaly paralel

Ammar

Ammar

Parametrler

  SPF 2000TL HVM-24 SPF 3000TL HVM-24 SPF 2000TL HVM-48 SPF 3000TL HVM-48 SPF 5000TL HVM / HVM-P
Batareýanyň naprýa .eniýesi 24VDC 48VDC
Batareýanyň görnüşi Lityum batareýasy / gurşun-kislotaly batareýa
Tersine çykyş Bahalandyrylan güýç 2000VA / 2000W 3000VA / 3000W 2000VA / 2000W 3000VA / 3000W 5000VA / 5000W
Paralel ukyp ýok Elýeterli däl / 6 birlige çenli
Çykyş naprýa .eniýesi (Batareýa tertibi) 230VAC ± 5% @ 50 / 60Hz
Güýç artdyrmak 4000VA 6000VA 4000VA 6000VA 10000VA
Öwürmek netijeliligi 93%
Tolkun formasy arassa tolkun
Geçiş wagty Adaty 10ms, iň ýokary 20ms
Fotowoltaik gözegçi Fotowoltaik massiwiň iň ýokary güýji 1500W 1800W 4500W
MPPT iş naprýa .eniýe diapazony 30VDC-80VDC 60VDC-115VDC
Iň ýokary fotoelektrik massiw açyk zynjyr naprýa .eniýesi 102VDC 145VDC
Garaşsyz MPPT-leriň sany / Her kanalda MPPT setirleriniň sany 1; 1
Fotowoltaik zarýadyň iň ýokary akymy 50A 30A 80A
iň ýokary netijelilik 98%
AC güýçlendiriji Toky doldurmak 30A 15A 60A
giriş naprýa .eniýesi 230 WAK
Giriş naprýa .eniýe diapazony 170-280VAC (şahsy kompýuterler üçin);90-280VAC (öý ýükleri üçin)
Giriş ýygylygy diapazony 50Hz / 60Hz (uýgunlaşdyrylan)
Fiziki aýratynlyklary Gorag derejesi IP20
Ölçegleri (ini / beýikligi / galyňlygy) 315 * 400 * 130mm 350 * 455 * 130mm
Agramy (kg) 8 8.5 8 8.5 11.5
Iş gurşawy Otnositel çyglylyk 5% -den 95% -e çenli (kondensasiýa däl)
Belentlik <2000m
Işleýiş temperaturasy 0 ℃ -55 ℃
Saklaýyş temperaturasy "-15 ℃ -60 ℃"

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň